Home Tags Hanuma rama

Tag: hanuma rama

ಈ ಹನುಮನ ವಿಗ್ರದಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ ಎನ್ನುವ ನಾದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದ ಆ ದೇವಾಲಯ?

ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗು ನಂಬಿಕೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ....

ಈ ಹನುಮನ ವಿಗ್ರದಿಂದ ಬರುವ ‘ರಾಮ ರಾಮ’ ಎಂಬ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪಾಪ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರಂತೆ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ ಹಾಗು ನಂಬಿಕೆ. ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ದೇವರ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆಯೂ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ....

MOST POPULAR

HOT NEWS